Skip to content Skip to footer

Privacybeleid

Privacyverklaring

Karin Klomp Natuurcoach vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt, deel je soms persoonsgegevens met mij. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik hiermee doe. Om jouw privacy te waarborgen zal ik er alles aan doen om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Ik neem daarbij de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Karin Klomp Natuurcoach, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren, zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden, zijn bijzondere persoonsgegevens, deze gegevens zal ik nooit verwerken.

Wanneer en welke van jouw persoonlijke gegevens verwerk ik dan wel?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Ik help je graag verder als je graag meer informatie wil hebben over natuurcoaching. Je kunt mij bellen,
e-mailen of via de website een contactformulier invullen. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kunnen we in contact blijven indien gewenst. Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Jouw bericht

  Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.
2. Om een coachingsovereenkomst aan te gaan.

Als je bij mij een natuurcoachingssessie of een traject gaat volgen, gaan we samen een coachingsovereenkomst aan. Om deze te kunnen opstellen, heb ik de de volgende gegevens van jou nodig.

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

  Wettelijke grondslag: Overeenkomst uitvoeren
3. Om je te kunnen factureren.

De door jou afgenomen natuurcoachingsessies of trajecten moeten natuurlijk ook betaald worden.
In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van Koophandel nummer (optioneel)

  Wettelijke grondslag: Overeenkomst uitvoeren.
Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende soorten van gegevens hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen.

Persoonsgegevens:

Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 1 jaar na ons laatste contact.

Emails:

E-mails ouder dan 1 jaar worden verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een
overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:

Facturen worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven
tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karin Klomp Natuurcoach.
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar karinklomp.natuurcoach@gmail.com.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik bewaar alle gegevens op een laptop die beveiligd is met een wachtwoord, voorzien is van een virusscan en firewal. Ik heb alleen toegang tot de laptop en de lijst met gegevens.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Als je naar aanleiding van mijn privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op.

Mijn contactgegevens:

Karin Klomp Natuurcoach
Bachstraat 45
6961 BT Eerbeek
karinklomp.natuurcoach@gmail.com
0613117647

Karin Klomp- Natuurcoach is bij Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 86045229